Amsterdam: Breed genoeg?

Minisymposium ter gelegenheid van de rollatorloop in het Olympisch Stadion

18 september 2013

Aanleiding
Steeds meer zijn de rollators zichtbaar in het straatbeeld. Het aantal is dermate explosief gestegen, dat de AWBZ deze hulpmiddelen niet meer vergoedt. De rollator is een gebruiksvoorwerp dat je ook bij de ANWB kunt kopen, meer dan 3 miljoen hits op google geeft, een eigen startpagina heeft en  waarover Bol.com al vier boeken verkoopt.
Voor de gebruikers is het een middel om de actieradius te vergroten, buiten te komen en contacten te onderhouden, zelfstandig en in beweging te blijven. Maar daarbij komt men ook obstakels en onaangepastheden tegen.
Sinds 2010 is er de Rollatorloop: een initiatief van Buurtzorg Nederland, team Amsterdam Oost. De rollatorloop is de feestelijke finale van het wandelseizoen waarin met groepjes rollatorgebruikers wekelijks wordt gewandeld in de diverse stadsparken van Amsterdam.
De rollatorloop is de aanleiding om een minisymposium te organiseren over dit populaire hulpmiddel, een symbool van een dubbel vergrijzende samenleving.

Doel
Het genereren van meer aandacht van nog niet betrokken organisaties, vervoerders, overheden, onderzoekers en studenten, ondernemers en anderen voor dit oprukkende hulpmiddel. Dit aan de hand van beantwoording van de volgende vragen;
Wat is de betekenis van de rollator in het leven van een senior? Zijn de huidige en toekomstige publieke voorzieningen voldoende afgestemd om de ouder wordende Amsterdammer, de toerist en andere seniorgebruikers van de stad?

Doelgroepen
Nieuwe geïnteresseerden: professionele stadsdesigners, en -beheerders, publieke organisaties en voorzieningen, (Amsterdamse) ondernemers met o.a. een senioren als klant.
Reeds geïnvolveerdheden groepen als professionals in de zorg en hulpmiddelen, gebruikersorganisaties, professionals rond toegankelijkheid-vraagstukken van openbare ruimte en gebouwen, ontwerpers/producenten/ detailhandel in hulpmiddelen.

M.m.v. Sophia de Rooij (Ouderengeneeskunde AMC), Erik Scherder (Klinische Neuropsychologie VU), Zef Hemel (Urban Planning UvA en dRO), Eric van der Burg (wethouder Zorg en Sport), Carien Stephan (Design for All) e.a.